Uniwersytet rozwija się, jest zachowana ciągłość. Cieszę się, bo widzę, że praca, którą włożyłem, nie została zmarnowana

Prof. dr hab. Adam Jamróz, pierwszy rektor Uniwersytetu w Białymstoku w latach 1997–2001