Insygnia

Z Orłem Zygmuntowskim

Godłem Uniwersytetu w Białymstoku jest wizerunek Białego Orła Zygmuntowskiego na czerwonym tle, z głową zwróconą w prawo, z rozwiniętymi skrzydłami, ze złotą koroną, wpisany w koło. Nad orłem znajduje się sześć gwiazdek, które symbolizują sześć wydziałów – tyle było w roku powstania UwB.

Godło ma kształt koła, które symbolizuje cykliczność powtarzających się zjawisk, powracanie do punktu wyjścia i rozpoczynanie od nowa.Sztandar

Sztandar Uniwersytetu w Białymstoku prezentowany jest na uroczystościach państwowych i uczelnianych przez poczet sztandarowy, w skład którego wchodzą: chorąży, którym jest student oraz dwie studentki pełniące funkcję przybocznych. Na przedniej stronie płatu sztandaru znajduje się godło Uniwersytetu w Białymstoku, zaś na tylnej stronie płatu umieszczone jest godło państwowe.

Nad wizerunkiem orła widnieje sześć gwiazd symbolizujących liczbę wydziałów w roku utworzenia Uniwersytetu. Pod tym wizerunkiem umieszczone są litery UwB. W wewnętrznym otoku znajduje się łacińska nazwa Universitas Bialostocensis. Pomiędzy tymi słowami widnieją dwie gwiazdy oraz zapisany cyframi arabskimi rok utworzenia Uniwersytetu.


sztandar

Insygnia Rektorskie

Insygnia rektorskie UwB – oznaka władzy w szkole wyższej – zostały podarowane Jego Magnificencji prof. dr. hab. Adamowi Jamrozowi, pierwszemu rektorowi Uniwersytetu w Białymstoku, przez Fundację na rzecz Rozwoju Uniwersytetu w Białymstoku. Srebrne berło ufundował nieżyjący już dr Arkadiusz Krzysztof Glanc, członek Fundacji.

Insygnia wykonane są ze srebra, symbolizują sprawiedliwość, pokój, mądrość i wiedzę – przymioty władzy. Łańcuch zawiera dwa elementy. Jednym jest herb miasta Białegostoku. Drugim, połączone z nim godło Uczelni, zaprojektowane przez artystę plastyka Dymitra Grozdewa. Zdobiona laska noszona w czasie ceremonii akademickich, to berło rektorskie, oznaka władzy i przysłowiowe przedłużenie ręki władcy. W pierścieniu zamknięta jest ciągłość i nieskończoność. Symbolizuje więź z uczelnią, stanowisko, godność i honor. Moda rektorska jest konserwatywna. Rektora UwB obowiązuje długa toga obszyta gronostajową peleryną, biret i białe rękawiczki.

Uroczysty strój i insygnia to niezbędne atrybuty rektora podczas tak ważnych wydarzeń jak: inauguracje roku akademickiego, nadania tytułu doctor honoris causa, promocje doktorów habilitowanych i doktorów.Medal

W dniu 14 października 1998 roku na posiedzeniu Senatu został rozstrzygnięty konkurs zamknięty na Medal Uniwersytetu w Białymstoku. Senat wybrał pracę oznaczoną numerem 2, której autorem jest białostocki plastyk Dymitr Grozdew. W dniu 25 listopada 1998 roku Senat na swym posiedzeniu podjął uchwałę w sprawie przyznawania Medalu Uniwersytetu w Białymstoku, ustalając, że Medal będzie nadawany za szczególne zasługi dla Uniwersytetu.

Z wnioskiem o nadanie Medalu Uniwersytetu w Białymstoku mogą występować do Senatu: rektor, Rady Wydziałów oraz rady jednostek międzywydziałowych. Medal jest wręczany wraz z dyplomem przez rektora podczas uroczystości akademickich.