Ciekawostki


Uniwersytecka pasieka i uniwersytecki miód

Pięć drewnianych uli, w każdym pracuje od 30 do 40 tys. pszczół. To uniwersytecka pasieka, która stoi na dachu Wydziału Biologii w kampusie UwB. Dzięki niej mamy prawdziwy Uniwersytecki Miód. Naturalny, zdrowy i bardzo smaczny.

Od początku do końca jest to miód uniwersytecki, z czego bardzo się cieszymy. Pszczoły w naszym kampusie czują się doskonale, mają bardzo dobre warunki do życia i pracy. Tuż obok znajduje się Las Zwierzyniecki, mamy własne kwietne łąki i mnóstwo terenów zielonych. Ten miodowy projekt z pewnością będziemy rozwijać – mówi rektor UwB prof. Robert Ciborowski.
Jesteśmy eko!

Oryginalne, wyjątkowe, funkcjonalne, a przede wszystkim przyjazne środowisku. Już od kilku lat ekologiczne gażety są wizytówką i dumą Uniwersytetu w Białymstoku.Z materiałów naturalnych, biodegradowalnych lub pochodzących z recyklingu wykonane zostały m.in. nasze kalendarze, kubki, długopisy, teczki, torby, czy pendrivy.

Mamy nawet swój własny, ekologiczny, uniwersytecki miód! Poprzez eko-gadżety pokazujemy, szczególnie osobom młodym, że każdy może żyć w harmonii z naturą. Wystarczy chcieć!Centrum dla przyrody

To szczególne miejsce w kampusie UwB, a odwiedzić może je każdy. W Uniwersyteckim Centrum Przyrodniczym im. prof. Andrzeja Myrchy znajdziemy prawdziwe skarby. Snuje się tu Biebrza (wizualizacje fotograficzne), z zatopioną w szkle autentyczną biebrzańską roślinnością. Zobaczyć można też m.in. cenne skamieniałości liczące kilkaset milionów lat, spotkać rodzinę bobrów, a nawet niedźwiedzicę Jolę. W sumie w UCK znajduje się ok. 1700 eksponatów.
Filia w Wilnie

W 2007 roku Uniwersytet w Białymstoku, jako pierwsza polska uczelnia otworzył swoją Filię w Wilnie – Wydział Ekonomiczno-Informatyczny. W ciągu 15 lat jego mury opuściło ponad 800 absolwentów. Filia cały czas się rozwija. W 2021 roku został rozstrzygnięty przetarg na nową siedzibę wileńskiego wydziału.


matrykulacja w 2019Chór Uniwersytecki ma już 45 lat

Istnieje od 1976 roku, a jego dyrygentem i kierownikiem artystycznym nieprzerwanie jest prof. Edward Kulikowski. Chór tworzą studenci, absolwenci i pracownicy uniwersytetu. W swoim repertuarze mają utwory oratoryjne, z orkiestrą symfoniczną i solistami oraz utwory a capella (w tym religijne, kolędy i pastorałki, rozrywkowe, polskie utwory patriotyczne, pieśni ludowe i inne), Chór jest zdobywcą wielu nagród i wyróżnień w polskich i zagranicznych konkursach oraz na licznych festiwalach. Od 1976 do 2016 roku między chórzystkami i chórzystami zostało zawartych 25 małżeństw.
Doktor Honoris Causa

Tym zaszczytnym tytułem białostocki uniwersytet uhonorował 19 znakomitych osobistości z kraju
i z zagranicy. Jako pierwszy tytuł Doktora Honoris Causa w 1998 roku otrzymał Jerzy Giedroyć, redaktor paryskiej Kultury. Uhonorowani zostali również: Ryszard Kaczorowski, Marcel Morabito, Arcybiskup Sawa, Andrzej Wyczański, Andrzej Stelmachowski, Arcybiskup Edward Ozorowski, Keiichi Yamanaka, Reinhard Selten, Brunon Hołyst, Jerzy Wilkin, Zbigniew Galus, Adam Hulanicki, Jerzy Maksymiuk, Leszek Borysiewicz, Halina Krukowska, Alina Kowalczykowa, Ewa Wipszycka-Bravo, Marian Gorynia.

Pierwsze władze UwB

W okresie organizacji Uniwersytetu funkcję rektora pełnił prof. Adam Jamróz – prawnik
i politolog. W 1998 roku, podczas pierwszego wyboru władz rektorskich, jego kadencja została wydłużona.

Stanowisko prorektora ds. nauki powierzono prof. Andrzejowi Maziewskiemu – fizykowi, zaś prof. Jerzy Niemiec – pedagog, został prorektorem ds. ogólnych. Stanowisko prorektora ds. dydaktycznych sprawował dr hab. Michał Gnatowski, prof. UwB.

Szczęśliwa trzynastka

Uniwersytet w Białymstoku został powołany do życia w 1997 roku.
Stał się 13. samodzielnym uniwersytetem
w kraju, a jednocześnie spadkobiercą
Filii Uniwersytetu Warszawskiego
w Białymstoku.
Z sześciu do dziewięciu

W 1997 roku Uniwersytet w Białymstoku tworzyły wydziały: Biologiczno-Chemiczny, Ekonomiczny, Humanistyczny, Matematyczno-Fizyczny, Pedagogiki i Psychologii oraz Prawa. W 2021 roku mamy dziewięć Wydziałów (Biologii, Chemii, Ekonomii i Finansów, Filologiczny, Fizyki, Historii i Stosunków Międzynarodowych, Matematyki, Nauk o Edukacji, Prawa) oraz pięć Instytutów (Filozofii, Informatyki, Socjologii, Studiów Kulturowych, Zarządzania). Rozwój widać ogromny!
Nadajemy stopnie doktorów i habilitujemy

Potencjał naukowy uczelni jest ogromny. Uniwersytet w Białymstoku ma uprawnienia do habilitowania w 7 dyscyplinach (nauki biologiczne, nauki chemiczne, nauki fizyczne, ekonomia i finanse, historia, pedagogika, nauki prawne). Uczelnia może też doktoryzować w zakresie 11 dyscyplin (ekonomii i finansów, nauk prawnych, pedagogiki, historii, nauk socjologicznych, językoznawstwa, literaturoznawstwa, nauk fizycznych, nauk biologicznych, nauk chemicznych oraz filozofii).
Kampus w liczbach

Teren całego kampusu Uniwersytetu w Białymstoku to 30 hektarów. Zagospodarowanych zostało już 7 ha. Powierzchnia wszystkich budynków wynosi prawie 38,5 tysięcy metrów kwadratowych. Znajduje się w nich ok. 840 pomieszczeń, w tym 7 sal audytoryjnych. Największa aula znajduje się na Wydziale Matematyki, pomieści 260 osób. Są też dwa miejsca dla osób niepełnosprawnych i reżyserka. Aula wykorzystywana jest na uczelniane uroczystości, takie jak inauguracja, promocje doktorskie itp.
Kampus wśród zieleni

Do nasadzeń wokół kampusowych obiektów wykorzystano ponad 8 tys. krzewów i ponad 200 drzew. Dominują brzozy – jest ich w sumie ok. 140.
Strumyk z deszczówki

Wokół wszystkich budynków w kampusie UwB wije się strumyk, a wewnętrzne dziedzińce zdobią płytkie stawy. Nie wszyscy wiedzą, że to sztuczne zbiorniki wodne, zasilane deszczówką, którą specjalny system odprowadza z dachu.


Kadra zatrudniona na przestrzeni ponad 50 lat

Stanowiskokoniec roku 1970 [1]   11 listopada 1992 [2] 12 czerwca 1997 [3]   31 lipca 2021 [4]
profesor125677
profesor Uczelni5560139
adiunkt z habilitacją18 (docenci)61863
adiunkt20163192237
asystent41237232145
starszy wykładowca31606631
wykładowca34343433
lektor191212
instruktor / inni615
Razem144592671742


[1] Dziesięć lat Białostockiej Uczelni Uniwersyteckiej, red. Zbigniew Jerzy Hirsz,1978, s. 72.
[2] Dwadzieścia pięć lat na drodze do samodzielności białostockiej uczelni uniwersyteckiej (1968-1993), red. Michał Gnatowski, 1993, s. 84.
[3] Uzasadnienie wniosku o powołanie Uniwersytetu w Białymstoku, 1997, s. 9.
[4] Sprawozdanie z działalności Uniwersytetu w Białymstoku w roku akademickim 2020/2021, Uniwersytet w Białymstoku, 2021, s. 37.


25

lat doświadczenia

40

kierunków nauczania

9

wydziałów

5

instytutów

1

filia w Wilnie

3

szkoły doktorskie