Rektor Uniwersytetu w Białymstoku
powołał Komitet Honorowy obchodów
uroczystości jubileuszu 25-lecia największej podlaskiej uczelni


prof. dr hab. Jerzy Nikitorowicz
prof. dr hab.
Jerzy Nikitorowicz
prof. dr hab. Grażyna Barbara Szczygieł
prof. dr hab.
Grażyna Barbara Szczygieł
prof. dr hab.
Marek Konarzewski
prof. dr hab. Cezary Kuklo
prof. dr hab.
Cezary Kuklo
prof. dr hab.
Kamila Budrowska
Katarzyna Gdula - Przewodnicząca Parlamentu Studenckiego UwB
Katarzyna Gdula
Przewodnicząca Parlamentu Studenckiego UwB

Zadaniem Komitetu Honorowego jest:

  • doradzanie w kwestii kształtu programu obchodów Jubileuszowych i wydarzeń towarzyszących,
  • prowadzenie działań popularyzujących obchody Jubileuszu w środowisku akademickim i społeczności na zewnątrz Uniwersytetu,
  • podejmowanie i realizacja innych zadań związanych z obchodami Jubileuszu Uniwersytetu w Białymstoku.