Samodzielność Uniwersytetu i Studium to przede wszystkim fantastyczny dostęp do różnego rodzaju szkoleń, nawiązywanie kontaktów, współpraca
(mgr Dorota Żmudzka)