Filia Uniwersytetu w Białymstoku w Wilnie to nie tylko kuźnia kadr. To miejsce naukowej debaty, działalności międzynarodowej, dialogu polsko-litewskiego
(prof. dr hab. Bogusław Grużewski)

Filia Uniwersytetu w Białymstoku w Wilnie to coś wyjątkowego i powód do dumy
(prof. dr hab. Czesław Noniewicz)