Socjologowie byli, są i będą także widoczni w życiu publicznym miasta i regionu
(prof. dr hab. Andrzej Sadowski)