Hala sportowa Uniwersytetu w Białymstoku, czyli „Panie kierowniku, co Pan będzie chciał, to Pan będzie miał…”
(mgr Adam Wyszczelski)