Początki Wydziału Ekonomii i Finansów? O wielu rzeczach można mówić dopiero teraz
(prof. dr hab. Leszek Kupiec)

Limit ministerialny mówił, że wolno nam przyjąć nie więcej niż 60 osób, a ja nabrałem 62. I to była pierwsza grupa przyszłych ekonomistów w Białymstoku
(prof. dr hab. Kazimierz Stanisław Meredyk)