Pierwszy rektor Uniwersytetu w Białymstoku oraz znakomity artysta związany z Podlasiem odbiorą w czerwcu tytuły doktorów honoris causa największej podlaskiej uczelni. – Prof. Adam Jamróz oraz prof. Leon Tarasewicz to osoby niezwykle ważne dla Uniwersytetu, naszego regionu, polskiej nauki i sztuki. To dla nas ogromny zaszczyt, że w jubileuszowym, dwudziestym piątym roku działalności, możemy przyznać im tę najwyższą akademicką godność – mówi rektor UwB prof. Robert Ciborowski.

Prof. dr hab. Adam Jamróz

Prof. Adam Jamróz jest znakomitym prawnikiem i politologiem, absolwentem Uniwersytetu Jagiellońskiego. Jego naukowe zainteresowania koncentrują się na teorii państwa i prawa oraz teorii demokracji. Z największą podlaską uczelnią związany był od 1986 roku – wówczas rozpoczął pracę w Instytucie Prawa Filii Uniwersytetu Warszawskiego w Białymstoku. Piastował stanowisko I zastępcy dyrektora Instytutu, a następnie, po przekształceniu go w Wydział, prodziekana. W latach 1990-1996 dwukrotnie sprawował funkcję dziekana jednostki. Aktywnie działał na rzecz wzmocnienia kadrowego i rozwoju Wydziału Prawa.

W 1996 roku prof. Adam Jamróz został wybrany na prorektora Uniwersytetu Warszawskiego ds. Filii w Białymstoku. Co szczególnie ważne w kontekście jubileuszu Uniwersytetu w Białymstoku – był zdeklarowanym zwolennikiem usamodzielnienia się białostockiej uczelni, a także inicjatorem i konsekwentnym realizatorem działań, które do tego doprowadziły. Prof. Jamróz został też pierwszym rektorem nowo utworzonego Uniwersytetu w Białymstoku. Kierował uczelnią od 1997 do 2001 roku, budując jej struktury kadrowe, inwestując w bazę materialną i infrastrukturę, wprowadzając niezbędne zmiany organizacyjne.

Dorobek naukowy prof. Adama Jamroza obejmuje m.in. monografie, rozprawy i artykuły publikowane w Polsce, ale także np. we Francji. Profesor aktywnie współpracował z zagranicznymi ośrodkami naukowymi (był zapraszany na wykłady i odbywał staże m.in. na uczelniach i w instytutach w Rennes, Paryżu, Tybindze i Speyer). Zasiadał w Komitecie Nauk Prawnych oraz w Komitecie Nauk Politycznych PAN. Jest też członkiem Europejskiej Akademii Nauki, Sztuki i Literatury, z siedzibą w Paryżu. 

Prof. Jamróz to też człowiek zaangażowany w sprawy publiczne. W latach 2001-2003 sprawował mandat senatora RP, następnie (do 2012 r.) był sędzią Trybunału Konstytucyjnego. W 2012 roku został uhonorowany Krzyżem Komandorskim Odrodzenia Polski.

Prof. Leon Tarasewicz

Urodzony w Waliłach (podlaskie) Leon Tarasewicz jest profesorem sztuk plastycznych, zatrudnionym w warszawskiej Akademii Sztuk Pięknych (gdzie sam też studiował). To jeden z najbardziej rozpoznawalnych i intrygujących współczesnych polskich malarzy.

Zadebiutował w 1984 roku, wystawami indywidualnymi w Galerii Dziekanka i Galerii Foksal w Warszawie. Od tamtej pory brał udział w kilkuset wystawach zbiorowych w kraju i za granicą. Jego prace znajdują się w wielu zagranicznych oraz we wszystkich znaczących kolekcjach polskich (m.in. Moderna Museet w Sztokholmie, National Museum of Contemporary Art w Seulu, Tufts University Gallery w Bostonie, Muzeum Narodowe w Warszawie, Centrum Sztuki Współczesnej w Warszawie, Zachęta w Warszawie, Galeria Arsenał w Białystoku). Prof. Leon Tarasewicz nie stroni od eksperymentu, ze swoimi pracami wchodzi w przestrzenie miast i budynków.

Jest laureatem wielu nagród i wyróżnień, m.in.: Nagrody im. Jana Cybisa (1998), Nagrody Fundacji Nowosielskich oraz Paszportu „Polityki” (1999). W 2005 roku został odznaczony Srebrnym Medalem Zasłużony Kulturze Gloria Artis, w 2007 zdobył Nagrodę Wielką Fundacji Kultury za „konsekwentne rzucanie wyzwania zarówno tradycyjnemu rozumieniu malarstwa, jak i wszelkim konwencjom rozumienia sztuki”. W roku 2017 Tarasewicz odebrał nagrodę „Rzeczpospolitej” im. Jerzego Giedroycia „za niestrudzoną pracę na rzecz dobra wspólnego, kultywowanie pamięci o dziejach Wielkiego Księstwa Litewskiego, wielki wkład w promocję Polski na świecie jako państwa wielu narodów, kultur i religii”. Dwa lata później trafiła do niego Nagroda im. Cypriana Kamila Norwida (za wystawę „Jerozolima”, prezentowaną w Galerii Foksal w Warszawie). W 2019 znalazł się wśród najwybitniejszych twórców polskiej kultury, którzy zostali przyjęci w poczet Członków Honorowych Stowarzyszenia Autorów ZAiKS.

Prof. Tarasewicz zarówno poprzez swoją twórczość, jak i działalność społeczną związany jest z wielokulturowym Podlasiem i pograniczem polsko-białoruskim. Był radnym gminy Gródek, współpomysłodawcą i współorganizatorem Festiwalu Muzyki Młodej Białorusi „Basowiszcza”. Jest prezesem Fundacji „Villa Sokrates”, która stawia sobie za cel pielęgnowanie i propagowanie myśli oraz idei płynących z twórczości Sokrata Janowicza, a także budowanie mostów pomiędzy przedstawicielami różnych narodów, kultur i religii.

Od 2009 roku prof. Leon Tarasewicz jest Honorowym Ambasadorem Województwa Podlaskiego (to jemu region zawdzięcza też swoje logo). Monumentalna praca autorstwa profesora była w październiku 2021 częścią podlaskiej prezentacji w Dubaju, podczas Wystawy Światowej EXPO 2020.

Uroczyste nadanie tytułu

Uroczystości nadania tytułów doktora honoris causa Uniwersytetu w Białymstoku prof. Adamowi Jamrozowi oraz profesorowi Leonowi Tarasewiczowi zaplanowane zostały na czerwiec. To właśnie w tym miesiącu (dokładnie 19.06) przypadnie 25. rocznica uchwalenia przez Sejm RP ustawy powołującej do życia Uniwersytet w Białymstoku.

W ciągu ćwierćwiecza samodzielności uczelni Senat Uniwersytetu w Białymstoku przyznał najwyższą godność akademicką łącznie 21 osobom. Listę dotychczasowych doktorów honoris causa można znaleźć na stronie internetowej UwB.

  • fot. prof. Jamroza – Piotr Duniewski
  • fot. prof. Tarasewicza – Michał Grześ, Fundacja Villa Sokrates