Przypominam debiuty młodych doktorów czy magistrów, którzy dzisiaj są uznanymi i szanowanymi postaciami – nie tylko na gruncie białostockim
(mgr Elżbieta Kozłowska-Świątkowska)